Từ 0 giờ ngày 22/3/2023 sẽ không phải đăng kiểm lần đầu với xe mới. Xe đã qua sử dụng, xe tải sẽ được kéo dài chu kỳ đăng kiểm.

Cụ thể, Theo thông tư 02/2023/tt-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 16/2021/tt/bgtvt chính thức có hiệu lực ban hành.

Đối với ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 30 lên 36 tháng. Xe có thời gian sản xuất đến 07 năm thì chu kỳ tăng từ 18 lên 24 tháng. Xe có thời gian sản xuất từ 7-20 năm chu kỳ đăng kiểm là 12 tháng. Xe trên 20 năm thì chu kỳ giữ nguyên là 6 tháng.

Như vậy so với trước đây những xe sau 12 năm đến 20 năm sẽ được tăng lên 12 tháng, đây là tín hiệu vui cho dân buôn ô tô cũ cũng như người muốn sử dụng xe ô tô đời sâu chất lượng tốt.

Đối với xe trở người các loại trên 9 chỗ chu kỳ đầu tăng từ 18 tháng lên 24 tháng, thời gian sản xuất đến 5 năm tăng từ 06 tháng đến 12 tháng. Xe sản xuất trên 5 năm thì chu kỳ là 6 tháng.

Nhóm ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo có thời gian 20 năm trở lên ( kể cả xe hoán cải), ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ 15 năm trở lên được kéo dài chu kỳ từ 3 tháng lên 6 tháng

Sự thay đổi từ phía bộ gtvt đáp ứng được một phần mong mỏi của người dân, làm giảm sự phiền toái của người sử dụng phương tiện, làm thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc về quy định về các thiết bị lắp thêm như đèn, lazăng, body xe...chưa được nhắc tới. 

                                                                     Manycar